Besök vår hemsida


(Lämna tom)

Våra tjänster

Vi erbjuder hjälp med allt från sanering till rivning, golvslipning och stensättning.

 

Vad täcks egentligen in i det utbud av tjänster som vi erbjuder under ord som sanering, rivning, grovarbeten och hantlangning? Det ska vi presentera lite närmre här.

Sanering

Med sanering menas egentligen rengöring, men på djup nivå. Man tvättar bort något som inte är önskvärt, allt från klotter till asbest. 

Asbest är ett gammalt, idag sträntgt förbjudet, form av byggmaterial som använts på flera sätt, bl a som underskikt till plastmattor och som rörisolering. Asbest är mineralfiber och varför man bör sanera sin fastighet från detta ämne är för att det kan leda till allvarliga lungsjukdomar när man andas in fibrerna via dammet. I likhet med asbest är PCB ett annat material som förr var vanligt att bygga med. Även detta är idag strängt förbjudet då det kan leda till försämrat immunförsvar, infertilitet och cancerutveckling. För att hantera asbest och PCB krävs särskilda tillstånd, vilka vi på Schröder HG AB innehar.

Vi sköter också specialsanering av t ex urin, blod, djuravfall och dödsfall. Bostäder som vanskötts och inte städats på länge ligger också inom ramen för vad vi kan sanera.

Övriga saneringsuppdrag handlar om brandskador och vattenskador, samt rengöring av ventilationssystem. Vi erbjuder också fasadrengöring och klottersanering.

Rivning

Rivning är en ganska straight-forward tjänst. Det du vill riva och få bortforslat tar vi hand om. Från början till slut.

Stensättning

När det gäller stensättning så för vi ett mycket framgångsrikt samarbete med KC Sten. Vill du veta mer så hör av dig till oss!

Golvslipning och –rengöring

När du vill rengöra eller sanera beläggningar inför läggning av nytt golv så ställer vi upp med våra miljövänliga och effektiva verktyg. Vi erbjuder också hjälp med slungblästring för att ta bort grövre beläggningar på tuffa ytor som metall och betong.

När det gäller golvslipning har vi gedigen erfarenhet med diplom från HTC Academy. När vi får uppdrag att polera golvytor använder vi oss av den miljövänliga diamantmetoden där endast vatten tillförs. Resultatet glänser!